SiGNA RVS Anti-Hevelklep en - Hevelvoorziening AdBlue®

Conform de wetgeving moeten bij een AdBlue® tankinstallatie de volgende regels in acht worden genomen.

U kunt bij uw bestelling deze klep als optie erbij bestellen. Indien u de anti hevelklep niet besteld bent u zelf aansprakelijk voor eventuele schade mocht deze ontstaan door het gemis van deze anti hevelklep. 

 

Hebt u nog vragen dan horen wij dat graag.   

 

Artikel 4.9

  • 1 Leidingen aangesloten op een verpakking met vloeibare gevaarlijke stoffen of vloeibare bodembedreigende stoffen:

    • a. zijn bovengronds vast aangelegd of in een daartoe speciaal aangelegde goot vast aangelegd;

    • b. zijn bestand tegen de daardoor getransporteerde stoffen en zijn vloeistofdicht uitgevoerd;

    • c. worden periodiek gecontroleerd op vloeistofdichtheid.

  • In elke aansluiting op verpakking met een inhoud van meer dan 200 liter gevaarlijke stoffen beneden het hoogste vloeistofniveau, is zo dicht mogelijk bij de wand een afsluiter geplaatst. De afsluiter is zodanig uitgevoerd dat duidelijk is te zien of de afsluiter is geopend dan wel is gesloten.

  • 3 Leidingen die beneden het hoogste vloeistofniveau zijn aangesloten en waarin door hevelwerking product uit de tank kan stromen, zijn voorzien van een anti-hevel-voorziening.

​U kunt deze tekst ook vinden via: 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0022830/2018-04-05#Hoofdstuk4_Afdeling4.1_Paragraaf4.1.1_Artikel4.9